Jak głosowali posłowie w sprawie ochrony życia, rodziny, wolności i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu?

Kryteria oceny posłów

 • Lista działań (głosowania w Sejmie i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego), udział w których podlega ocenie.

  Obok głosowań zamieszczamy link do strony Sejmu, gdzie można zweryfikować jak głosowali posłowie

  • Głosowanie za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy „Stop Pedofilii” – 16.04.2020 r. – LINK
  • Głosowanie za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” – 16.04.2020 r. – LINK
  • Głosowanie za przyjęciem ustawy „Piątka dla zwierząt” – 18.09.2020 r. – LINK
  • Głosowanie za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” – 30.03.2021 r. – LINK
  • Głosowanie za przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” w szybszym trybie bez skierowania do komisji– 30.03.2021 r. – LINK
  • Głosowanie za odrzuceniem ustawy covidowej „Lex Hoc” – 1.02.2022 r. – LINK
  • Głosowanie za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy „W obronie chrześcijan” – 15.12.2022 r. – LINK
  • Głosowanie za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy „Aborcja to zabójstwo” – 7.03.2023 r. – LINK
  • Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej – 19.11.2019 r.

Sprawdź historię głosowań

Poniższy ranking posłów bieżącej kadencji bierze pod uwagę kluczowe działania podczas dwóch ostatnich kadencji i obejmuje 12 głosowań oraz 1 poselski wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Poniższa tabela przedstawia, jak w sprawach kluczowych dla ochrony życia, rodziny, wolności i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu zachowali się posłowie VIII oraz IX kadencji.

Za każdy głos oddany w ich obronie posłowie otrzymali jeden punkt. Ostateczna ocena to ilość punktów zebrana przez kandydata w relacji do ilości głosowań i inicjatyw, w których dany poseł mógł wziąć udział podczas pełnienia swojego mandatu. Tabela uwzględnia również posłów nie ubiegających się o reelekcję lub ubiegających się o mandat senatora.

W kolumnie pierwszej podajemy tożsamość posła.

W kolumnie drugiej – komitet, z ramienia którego kandydował w wyborach.

W kolumnie trzeciej – ocenę punktową posłów. Ułamek w tej kolumnie wskazuje w liczniku w ilu głosowaniach w czasie pełnienia mandatu polityk podjął decyzje bezpośrednio wspierające życie, rodzinę lub wolność. Mianownik pokazuje w ilu głosowaniach polityk mógł uczestniczyć w czasie pełnienia mandatu.

Naciśnięcie któregokolwiek z kandydatów powoduje rozwinięcie menu ze szczegółową listą jego głosowań. Aby zwinąć to menu należy ponownie nacisnąć na nazwisko posła.