Jak głosują nasi reprezentanci – trzymamy rękę na pulsie

Żyjemy w powszechnym szumie informacyjnym, przez co często umknąć mogą nam informacje dotyczące podejmowanych w parlamencie ustaw. Trudno również przeciętnemu wyborcy monitorować indywidualną postawę podczas głosowań poszczególnych posłów i senatorów. Dlatego jako Instytut Ordo Iuris podejmujemy trud ciągłego monitorowania prac legislacyjnych obu izb parlamentu. Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę z historią głosowań nad ustawami dotyczącymi ochrony życia, rodziny, wolności i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Tabela ta zawiera informacje na temat bieżącej kadencji i stale będzie aktualizowana.

Sprawdź również jak głosowali posłowie w VIII i IX kadencji:

Jak głosowali posłowie i senatorowie w sprawie ochrony życia, rodziny, wolności i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu?

Kryteria oceny posłów

Lista działań (głosowania w sejmie i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego), udział w których podlega ocenie.

Obok głosowań zamieszczamy link do strony Sejmu, gdzie można zweryfikować jak głosowali posłowie.

  • Głosowanie za przyjęciem projektu ustawy wprowadzającej finansowanie „in vitro” z budżetu państwa – 29.11.2023 r. – LINK
  • Głosowanie za przyjęciem projektu ustawy wprowadzającej pigułkę wczesno poronną do obrotu bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia – 22.02.2024 r. – LINK
  • Głosowanie za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” – 22.02.2024 r. – LINK
  • Głosowanie za odrzuceniem jednego z czterech projektów aborcyjnych, które ograniczają prawo do życia człowieka poczętego – 12.04.2024 r. – Głosowanie 1, Głosowanie 2, Głosowanie 3, Głosowanie 4
  • Głosowanie ws. ratyfikacji tzw. Umowy Karaibskiej, która zmusi państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku do przyjęcia lewicowo-liberalnych postulatów ideologicznych wzamian za wsparcie rozwojowe – 28.06.2024 r. – LINK

Kryteria oceny senatorów

Lista działań (głosowania w sejmie i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego), udział w których podlega ocenie.

Obok głosowań zamieszczamy link do strony Senatu, gdzie można zweryfikować jak głosowali senatorowie.

  • Głosowanie za przyjęciem projektu ustawy wprowadzającej finansowanie „in vitro” z budżetu państwa – 29.11.2023 r.
  • Głosowanie za przyjęciem projektu ustawy wprowadzającej pigułkę wczesno poronną do obrotu bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia – 6.03.2024 r.

Głosowania w Sejmie RP

Głosowania w Senacie RP

Wesprzyj nasze działania!

Praca analityczna naszych prawników oraz stale prowadzony monitoring legislacyjny pozwala nam na szybką reakcję zawsze wtedy, gdy w parlamencie pojawiają się projekty, które zagrażają życiu, rodzinie, wolności lub chrześcijańskiemu dziedzictwu narodu. Nasza praca jest w pełni niezależna od wszelkich ugrupowań politycznych i grup nacisku. Świadomie rezygnujemy z grantów i dotacji publicznych, aby zachować samodzielność i niezależność. Możemy sobie na to pozwolić dzięki stałemu wsparciu finansowemu naszych Darczyńców. Zachęcamy, aby dołączyć do ich grona poprzez wciśnięcie poniższego przycisku.